News
นโยบายคืนกำไร

ทางบริษัทโบ๊ทบุคส์ฯ มีนโยบสยคืนกำไรให้แก่ลูกค้าผู้ที่มีพระคุณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หากท่านมียอดสั่งซื้อทั้งปีสะสมมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 250,000 บาท จะได้ส่วนลดคืนกำไร 1% ของยอดซื้อทั้งหมดในปีนั้นๆ

2. หากท่านมียอดสั่งซื้อทั้งปีสะสมมากกว่า 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จะได้ส่วนลดคืนกำไร 2% ของยอดซื้อทั้งหมดในปีนั้นๆ

3. หากท่านมียอดสั่งซื้อทั้งปีสะสมมากกว่า 500,000 บาท จะได้ส่วนลดคืนกำไร 3% ของยอดซื้อทั้งหมดในปีนั้นๆ

ทางบริษัทโบ๊ทบุคส์ฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนกำไรให้แก่บริษัทที่ได้ทำการตกลงราคาพิเศษกับทางบริษัทโบ๊ทบุคส์ฯ
และสินค้าที่ไม่สามารถนำมารวมยอดซื้อสะสมที่นำมาคิดกับรายการคืนกำไรได้แก่
กระดาษถ่ายเอกสาร,ผงหมึก(Toner)และน้ำหมึก(Inkjet)


 
นโยบายด้านการตลาด

ทุกสิ่งที่คุณคิด ครบ เร็ว ถูก ประทับใจ


ครบ

บรืการสินค้าที่ครบครัน มากกว่า 10,000 รายการ 11 หมวด

สินค้าจากผู้ผลิัตโดยตรงทำให้ไม่ต้องยุ่งยากในการจัดซื้อสินค้าจากหลายแห่ง

เพิ่มเติมศักยภาพและประหยัดเวลาในการจัดซื้อ


เร็ว

บริการจัดส่งถึงสำนักงานคุณ ด้วยความรวดเร็วทันตามกำหนด

ด้วยวิธีการบริการจัดส่งวันต่อวัน โดยทีมงานจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ

สุภาพ อ่อนน้อม ทำให้ได้รับสินค้าทันตามความต้องการ


ถูก

จำน่ายสินค้าในราคาถูก ด้วยนโยบายคืนกำไรให้แก่ผู้ซื้อ

ทำให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก


ประทับใจ

มีบริการชำระเงินที่ทำให้ผู้ซื้อพึงพอใจสูงสุด

พร้อมทั้งสามารถหรือคืนสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

เพื่อลดภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ