Category

My Cart

Your cart contains
0 items

Who's Online

We have 377 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1256
mod_vvisit_counterYesterday8158
mod_vvisit_counterThis week19119
mod_vvisit_counterLast week69428
mod_vvisit_counterThis month188349
mod_vvisit_counterLast month302710
mod_vvisit_counterAll days8446343

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrint

feed ตู้ลิ้นชัก

Sort by:

ฐานรองตู้ LCA-1210B

ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ เหมาะสำหรับเก็บ แฟ้ม เอกสาร สมุด หนังสือ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่ต้องการเก็บเป็นการส่วนตัว

ราคา 430 บาท /ใบ
430.00

ฐานรองตู้ LCA-910B

ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ เหมาะสำหรับเก็บ แฟ้ม เอกสาร สมุด หนังสือ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่ต้องการเก็บเป็นการส่วนตัว

ราคา 380 บาท /ใบ
380.00

ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร ลัคกี้ FA-405

ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารขนาด A4 และ F4

มีหลายลิ้นชักให้เลือกตามความเหมาะสม

ลิ้นชักระบบล็อคอัตโนมัติด้านข้าง

ขนาด

5 ลิ้นชัก 265x381x293 มม.

7 ลิ้นชัก 265x381x381 มม.

ราคา 1,195 บาท /ใบ
1,195.00

ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร ลัคกี้ FA-407

ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารขนาด A4 และ F4

มีหลายลิ้นชักให้เลือกตามความเหมาะสม

ลิ้นชักระบบล็อคอัตโนมัติด้านข้าง

ขนาด

5 ลิ้นชัก 265x381x293 มม.

7 ลิ้นชัก 265x381x381 มม.

ราคา 1,370 บาท /ใบ
1,370.00

ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร ลัคกี้ FA-410

ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารขนาด A4 และ F4

มีหลายลิ้นชักให้เลือกตามความเหมาะสม

ลิ้นชักระบบล็อคอัตโนมัติด้านข้าง

ขนาด

10 ลิ้นชัก 265x381x522 มม.

12 ลิ้นชัก 265x381x610 มม.

ราคา 1,730 บาท /ใบ
1,730.00

ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสาร ลัคกี้ FA-412

ตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารขนาด A4 และ F4

มีหลายลิ้นชักให้เลือกตามความเหมาะสม

ลิ้นชักระบบล็อคอัตโนมัติด้านข้าง

ขนาด

10 ลิ้นชัก 265x381x522 มม.

12 ลิ้นชัก 265x381x610 มม.

ราคา 1,990 บาท /ใบ
1,730.00

ตู้ลิ้นชักเหล็กวางแฟ้มแขวน ลัคกี้ D742

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2, 3, 4 ลิ้นชัก

กุญแจระบบล็อคอัตโนมัติ

ระบบรางลูกปืนมีตัวล็อคกันลิ้นชักหลุด

ใช้สำหรับเก็บเอกสารและแขวนแฟ้มขนาด Foolscap (13”x16”)

ราคา 3,200 บาท /ใบ
3,200.00

ตู้ลิ้นชักเหล็กวางแฟ้มแขวน ลัคกี้ D743

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2, 3, 4 ลิ้นชัก

กุญแจระบบล็อคอัตโนมัติ

ระบบรางลูกปืนมีตัวล็อคกันลิ้นชักหลุด

ใช้สำหรับเก็บเอกสารและแขวนแฟ้มขนาด Foolscap (13”x16”)

ราคา 4,170 บาท /ใบ
4,170.00

ตู้ลิ้นชักเหล็กวางแฟ้มแขวน ลัคกี้ D744

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2, 3, 4 ลิ้นชัก

กุญแจระบบล็อคอัตโนมัติ

ระบบรางลูกปืนมีตัวล็อคกันลิ้นชักหลุด

ใช้สำหรับเก็บเอกสารและแขวนแฟ้มขนาด Foolscap (13”x16”)

ราคา 5,270 บาท /ใบ
5,270.00

ตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บแฟ้มแขวน ลัคกี้ LCF-9110

ตู้ลิ้นชักเหล็กสำหรับวางแฟ้มแขวน

แต่ละลิ้นชักสามารถเก็บแฟ้มได้ 2 แถว

ขนาด 90x45x110 ซม.

ราคา 6,600 บาท /อัน
6,600.00

ตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บแฟ้มแขวน ลัคกี้ LCF-9110-3

ตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บแฟ้มแขวน

แต่ละลิ้นชักสามารถเก็บแฟ้มได้ 1 แถว

มีชั้นเก็บแฟ้มได้ลึกถึง 40 ซม. อยู่ด้านข้าง

เป็นบานเปิด

ขนาด 90x45x110 ซม.

ราคา 6,340 บาท /อัน
6,340.00

ตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บแฟ้มแขวน ลัคกี้ LCF-975

ตู้ลิ้นชักเหล็กสำหรับวางแฟ้มแขวน

แต่ละลิ้นชักสามารถเก็บแฟ้มได้ 2 แถว

ขนาด 90x45x75 ซม.

ราคา 4,800 บาท /อัน
4,800.00

ตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บแฟ้มแขวน ลัคกี้ LCF-975-2

ตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บแฟ้มแขวน

แต่ละลิ้นชักสามารถเก็บแฟ้มได้ 1 แถว

มีชั้นเก็บแฟ้มได้ลึกถึง 40 ซม. อยู่ด้านข้าง

เป็นบานเปิด

ราคา 4,600 บาท /อัน
4,600.00

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชิ้น บานเลื่อนกระจกใส ลัคกี้ LCG-1275

ตู้บานเลื่อน พร้อมชั้นวางของ เหมาะสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุด หนังสือ และของใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน

ประตูบานเลื่อนเป็นกระจกใส สามารถค้นหา แฟ้ม เอกสาร หรือสินค้าต่างๆ ภายในตู้ได้ง่ายดาย

ราคา 3,840 บาท /ใบ

3,840.00

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชิ้น บานเลื่อนกระจกใส ลัคกี้ LCG-975

ตู้บานเลื่อน พร้อมชั้นวางของ เหมาะสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุด หนังสือ และของใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน

ประตูบานเลื่อนเป็นกระจกใส สามารถค้นหา แฟ้ม เอกสาร หรือสินค้าต่างๆ ภายในตู้ได้ง่ายดาย

ราคา 3,400 บาท /ใบ

3,400.00

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชิ้น บานเลื่อนทึบ ลัคกี้ LCS-1275

ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ เหมาะสำหรับเก็บ แฟ้ม เอกสาร สมุด หนังสือ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่ต้องการเก็บเป็นการส่วนตัว

ราคา 3,700 บาท /ใบ

3,700.00

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชิ้น บานเลื่อนทึบ ลัคกี้ LCS-975

ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ เหมาะสำหรับเก็บ แฟ้ม เอกสาร สมุด หนังสือ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่ต้องการเก็บเป็นการส่วนตัว

ราคา 3,190 บาท /ใบ

3,190.00

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ชิ้น บานเลื่อนกระจกใส ลัคกี้ LCG-9110

ตู้บานเลื่อน พร้อมชั้นวางของ เหมาะสำหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุด หนังสือ และของใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน

ประตูบานเลื่อนเป็นกระจกใส สามารถค้นหา แฟ้ม เอกสาร หรือสินค้าต่างๆ ภายในตู้ได้ง่ายดาย

ราคา 4,290 บาท /ใบ

4,290.00

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ชิ้น บานเลื่อนทึบ ลัคกี้ LCS-9110

ตู้บานเลื่อนทึบพร้อมชั้นวางของ เหมาะสำหรับเก็บ แฟ้ม เอกสาร สมุด หนังสือ และเครื่องใช้สำนักงาน ที่ต้องการเก็บเป็นการส่วนตัว

ราคา 4,100 บาท /ใบ

4,100.00

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มประตู 2 บานเปิด ลัคกี้

ตู้บานเปิด 2 บาน สำหรับเก็บแขวนเอกสาร

ชั้นเก็บเอกสารภายในตู้ปรับระดับสูงต่ำได้ 4 ชั้น

มือจับเป็นแบบฝัง

ขนาด 917x457x1,829 มม.

ราคา 5,850 บาท /ใบ

5,850.00Display #  
Results 1 - 20 of 22