Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

กระดาษต่อเนื่อง เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9.5x5.5” 3 ชั้น

439.00
ผลิตจากกระดาษปอนด์คุณภาพดี มีทั้งชนิดมีเส้น และไม่มีเส้น มีรูสำหรับหนามเตยทั้งสองข้างได้

ระยะพอดีตรงกัน ทำให้ไม่มีปัญหา ระหว่างพิมพ์และในการพิมพ์

1000 ชุด/กล่อง ราคา 439 บาท/กล่อง

#Boatbook